คิดทำประกันภัย มั่นใจในคุณภาพและบริการ โปรดเลือกเราให้ดูแล
02-9503280-3
02-9503284
www.chotanan-broker.com
เกี่ยวกับเรา

                 บริษัท โชติอนันน์โบรกเกอร์ จำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นเวลา 17 ปีขึ้นไป
     ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายหน่วยงานสาขาอาชีพ บริษัทเราอยู่ภายใต้การควบคุมจากสำนักงาน คปภ.
     ผ่านมาตราฐานจากรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

                 บริษัทเราต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองที่รวดเร็วที่สุด ไม่ยุ่งยาก
     และสามารถเลือกได้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับทางลูกค้า และมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
     เราจึงเลือกร่วมงานกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ และเสนอขายความคุ้มครองที่ดีที่สุดจากบริษัทเหล่านั้นเท่านั้น
     เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการคุ้มครองและบริการที่ดีที่สุด

บริษัท โชติอนันต์โบรกเกอร์ จำกัด
Chotanan Broker Co.,Ltd.
admin@chotanan-broker.com